maandag 31 januari 2011

'Oefenen cito-toets niet eerlijk'

Door het oefenen voor de citotoets bestaat de kans dat kinderen ten onrechte een hoge score halen en zo op een verkeerd type middelbare school belanden. Dat zegt pedagoog Bas Levering, verbonden aan de Universiteit Utrecht en de Fontys Hogeschool in Tilburg.

Spanning
Volgens Levering staan de ruim 57.000 leerlingen onder druk om goed te presteren. De ouders willen alleen het allerbeste en willen graag dat hun kinderen het zo goed mogelijk doen op school. Ook de scholen hopen op zo goed mogelijke prestaties. Volgens de pedagoog beoordeelt minister Van Bijsterveldt scholen steeds vaker op de citoscores. Daarom zou de druk op goed presteren hoog liggen. Levering zegt daarom dat ouders hun kinderen moeten steunen in de spannende toetsperiode.

Toetstrainer
Volgens Harm de Vries van Studiecentrum Haren krijgen kinderen alleen maar zelfvertrouwen als ze het goed doen tijdens het oefenen voor de cito. Als toetstrainer is het de bedoelingom kinderen die tussen twee niveaus in zitten naar het hoogste niveau te helpen.